We have over 21 years of experience

info@hathwayfinance.com
025-533930/533931
Bhanu Chowk-2, Dharan, Sunsari

Deposit Scheme

Deposit Scheme

Deposit & Interet Rates
क्र.स खाताको नाम ब्याजदर प्रतिशत न्यूनतम मौज्दात रु.
हाथवे बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ८.५% १००
अरुण बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
खुत्रेके बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
विशेष बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
उद्यमी बचत  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
रेमिट्यान्स बचत खाता  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
कर्मचारी बचत खाता  (दैनिक मौज्दातमा) ७% १००
दिदि बहिनी बचत खाता (दैनिक मौज्दातमा,महिलाले मात्र) ७% १००
संस्थागत खाता ( Institutional Account) आपसी समझदारीमा
१० ३ महिना सम्म मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) ९.५%
११ ६  महिना सम्म मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) १०%
१२ ९ महिना सम्म मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) १०.५%
१३ १२ महिना मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) ११%
१४ १ बर्ष भन्दा बढी अवधीको मुद्दति खाता (त्रैमासिक व्याज) १२*

* शर्तहरु लागुहुने छन ।